Sterilizasyon ve Tıbbi Atıklar
STERİLİZASYON VE TIBBİ ATIKLAR

Sterilizasyon

 

 

Sterilizasyon cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir.

 

Özellikle sağlık sektöründe hizmet vermekte olan hastane, merkez, poliklinik, sağlık ocağı tarzı yerlerde bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemek adına tedavi esnasında kullanılan cihazların doğru koşullarda sterilize edilmesi çok önemlidir. 

 

Ağız ve diş sağlığı üzerine hizmet veren tedavi kurumlarında sterilizasyon için otoklav ( Yüksek ısı ve basınçla çalışan sterilizasyon cihazı.) cihazı kullanılır. Sterilizasyon işlemini gerçekleştirmekte olan personelin bu konu için özel bir eğitimden geçmiş olması sterilizasyon işleminin verimi açısından oldukça önemlidir.

 

 

 Sterilizasyon işlem aşamaları şunlardır: 

 

1. Temizleme - Denetleme: Önce el ile veya dezenfektör - ultrasonik yıkama cihazlarıyla yıkayarak, mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına çalışılır. Bu işlem etkili ve ilkelere uygun yapıldığında, mikroorganizmaların %95 - 97%' sinin ortadan kaldırıldığı bildirilmiştir.

 

2. Paketleme - Yükleme: Sterilize edilecek malzemeler, kullanım anına kadar korunmalıdır. Malzemelerin başka şeylerle temasından korumak için paketlenmesi gerekmektedir. Paketlemek için kullanılan paketleme malzemeleri seçilen sterilizasyon yöntemiyle uyumlu olmalıdır ve tek kullanımlık paketleme malzemeleri tekrar kullanılmamalıdır. Gereğinden büyük paket malzemeleri kurumayı engelleyerek sterilizasyonun etkisiz olmasına yol açabileceğinden, paketden nemli çıkan malzemeler steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.

 

3. Sterilizasyon: Sterilizasyon sırasında malzemelerin üzerindeki ya da içinde ki bütün mikropların kesin bir şekilde öldürülmesi gerekmektedir..

 

4. Boşaltma: Yapılan tüm sterilizasyon işlemlerinin testi, kaydı, kontrolü, ve ispatı bu aşamada sağlanır. Bu aşamadan çıkan sonuçlar, önceki aşamalara geri dönülmesini gerektirebilir.

 

5. Depolama - Dağıtım: Depolama alanı, sterilizasyon alanına yakın olmalıdır. Tüm malzemeler kapalı aktarma araçlarında taşınmalı, raflı sistemlere yerleştirilmelidir. Depolama ve dağıtım sırasında sterilizasyon edilmiş malzemelerin , paketleri yırtılarak korumasız kaldığında, bulaşmadan şüphe edilen tüm malzemeler tüm sterilizasyon işlem aşamalarına tekrar tabi tutulmalıdır. Malzemeleri kullanmadan önce tarihine dikkat edilmelidir.

 

 

5 aşamadan yapılan Sterilizasyon Kontrolleri şunlardır:

 

1. Cihaz Kontrolü: Sterilizasyon kontrol ürünleri; sterilizörün zaman, sıcaklık, basınç, hava tahliyesi, nemli buhar ve sterilan maruziyeti koşullarını sağlayıp sağlamadığını gösterir. 

 

2. Yük Kontrolü: Test paketindeki veya işlem sorgulama aracındaki biyolojik veya kimyasal indikatörün sonuçlarına göre yükün izlendiği ve sterilizasyon işlemine tabi tutulan malzemelerin dağıtımının yapıldığı işlemdir.

 

3. Maruziyet Kontrolü:  Renk değişikliği ile paketin işleme tabi olduğunu bildirir. Steril olmuş paketlerle, olmamış paketlerin karışmasını önler.

 

4. Bohça Kontrolü: Steril edilmiş aletleri ve paketlerini kontrol amacıyla kullanılır. Renk değişikliği olmaması durumunda sterlizatörün bozuk olması, uygunsuz paketlenmiş olması, paketleme materyalinin geçirgen olmaması, uygulama ısısının ve süresinin yetersizliği gibi etkenler düşünülür.

 

5. Kayıt Kontrolü: Sterilizasyon sırasındaki işlemlerin düzenli kaydının tutulması demektir.

 

Başarı ile sterilizasyonu tamamlanmış paketin üzerindeki hasta adı, doktor adı, işlemin gerçekleştiği tarih gibi bilgiler paketin üstünden alınıp kaydını tutmak için takip dosyasına eklenir.

Otoklav cihazı ile sterilize edilmeyen yüzey ve alanlar için özel üretilmiş kimyasal dezenfektanlar kullanılmalıdır.

 

 

SterilizasyonSterilizasyon

 

 

Tıbbi Atıklar

 

Tedavi işlemlerinin sonrasında kullanılmış olan tıbbi malzemeler tıbbi atık kutularında toplanmalıdır. Pamuk, tampon vb. gibi malzemeler ise yine özel tıbbi atık poşetleri ile el değmeden paketlenmelidir. Toplanan bu atıklar Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıp tıbbi atık deposunda imha edilmektedir. 

DİĞER
BİZE ULAŞIN
Diş Sağlığı ve Estetiği ile İlgili Tüm Tedaviler
Diş Sağlığı ve Estetiği ile İlgili Tüm Tedaviler
BİZE ULAŞIN